Gemini Programmet (1961–66)

Baserat på undersökningar på att utöka kapaciteten på Mercury farkosterna för att klara av längre flygningar, möjligheten till dockning i rymden och mer precisa landningar vid återinträdet på jorden skapades Gemini programmet 1962. Gemini var en utökning till dubbelbemannade farkoster för att återta ledningen från Sovjet och förbereda Apollo programmet inför en framtida månlandning. Förberedelserna för månlandningarna innebar även test och övning på rymdpromenader (EVA – extravehicular activity). Den första bemannade Gemini färden utfördes av Gus Grissom och John Young den 23 mars 1965 med Gemini 3. Nio Gemini flygningar utfördes mellan 1965 och 1966 vilket slutade med totalt nästa fjorton dagar i rymden med dockningar och rymdpromenader även viktiga medicinskdata samlades in om hur viktlösheten påverkar människan.

Under den Sovjetiska ledningen av Nikita Khrushchev tävlade Sovjet med Gemini programmet med deras Vostok som konverterades för en besättning av både två och tre kosmonauter. Sovjet lyckades skjuta upp en dubbelbemannad farkost innan Geminis första flygning och en trippelbemannad flygning under 1963. Sovjet utförde den första rymdpromenaden 1964 men efter detta lades Vostok programmet ner och Gemini programmet kom ikapp i loppet om rymden. Sergei Korolev som var en rysk designer utvecklade Soyuz raketen som ett svar på NASA:s Apollo program.