Mars Kolonisation

Idag tillkännagav Mars One en försening med fem år för projektet att starta en kolonisering av Mars. Den första gruppen kolonisatörer skall enligt planen skickas iväg 2031 som tidigare planerades att skickas iväg 2026. Det tyskbaserade projektet som erbjuder människor att resa och leva resten av sina liv på den röda planeten säger att planeringen måste ändras på grund av att dom behöver mer tid att få in finansiering tack vare dom stora kostnaderna för utveckling av teknologin som behövs för en resa till Mars enligt Bas Lansdorp CEO för Mars One.

Projektet har tagit längre tid än beräknat för Mars One. ”Självklart skulle hela Mars One teamet fördragit att vi kunde arbeta enligt den ursprungliga tidsplanen, med den nya tidsplanen ökar avsevärt våra chanser att vi kan fullfölja projektet” säger Landsdorp i sitt uttalande.

Tidsplanen för Mars One projektet har gång på gång ändrats och skjutits fram sen 2012 då Mars One blev officiellt. Många har ansett att projektet inte är möjligt att fullfölja. 2014 gav två MIT studenter ut en rapport som analyserar planerna för en Mars One koloni där dom säger att en mängd ny teknologi måste uppfinnas med enorma kostnader som följd. Resan och koloniseringen av Mars skulle högst troligt bli dödlig för dom deltagande resenärerna. Mars One har ett flertal gånger anklagats för att vilseleda allmänheten om sina finanser och om antalet sökande som inkommit till projektet.

Mars One Rover

Den ursprungliga tidsplanen för Mars One var oerhört ambitiös och redan i år skulle en sattelit placeras i omloppsbana runt Mars och en Mars Rover skulle landsättas på planeten redan 2018 och den skulle användas till att välja ut en plats för koloniseringens start. Resten av utrustningen skulle skickas under dom nästkommande åren och den första besättningen kolonisatörer skulle lyfta 2022 och landstiga på Mars 2023. Efter att dom första kolonisatörerna var framme skulle ytterligare fyra personer vartannat år skickas till Mars utan något planerat stopp.

Planens utformning har inte ändrats nämnvärt från den ursprungliga planen förut att den har skjutits fram ett flertal gånger. Nu är kommunikationssatelliten planerad att skjutas upp 2024 och Mars Rovern 2026. Resten av utrustningen skickas tre år senare 2029 följt av den första besättningen 2031.

Tränings tidsplanen för besättningar har också ändrats och dom skulle börjat sin träning redan förra året. Enligt Mars One är det hundra finalister som skall genomgå tester och till slut landa på mellan 12 till 48 personer som skall bilda tre till sex grupper med fyra medlemmar per grupp. Dessa personer kommer starta sin träning 2018 och träningen kommer pågå till 2031 när avresan är planerad. Dom personer som inte fullföljer träningen och hoppar av i förtid kommer ersättas av nya besättningsmedlemmar som väljs ut genom den vanliga uttagningen för astronauter hos Mars One. Företaget har kritiserats för sina bristfälliga kriterier vid uttagningen av astronauter.

Vid sidan om tidsplanen har Mars One ännu inte tillkänna givit den viktigaste informationen om projektet, hur dom skall ta sig till Mars. Antagande har gjorts att dom kommer använda sig av SpaceX Falcon Heavy (som ännu inte har flugit), och det finns väldigt lite information tillgänglig om rymdskeppet som antas flyga människor till Mars. Mars One har inte gett någon information om hur man kommer landa på planeten eller hur kolonisatörerna kommer bo om dom överlever landningen.

Det krävs mycket finansiering för att lyckas med projektet och det är svårt att estimera vad ett projekt av denna storleken kommer kosta. Experter har spekulerat allt från hundratals miljarder dollar till att mer än en biljard dollar kommer behövas. Landsdorp har vid ett flertal tillfällen sagt att Mars One kommer vara självfinansierat med reality tv show som kommer dokumentera kolonisatörernas träning och resa till Mars.

Mars One köptes nyligen av ett schweiziskt företag InFin Innovative Finance AG vilket tillåter företaget att publiceras på Frankfurts Börsen. Detta medför att företaget kan dra in finansiering från börsen och inte enbart från privata finansierare. Företaget gör en första finansiering rund för att samla in tio miljoner dollar.