En illustration av RapidScat i drift. Bild: NASA/JPL-Caltech/Johnson Space Center

 

 

NASA annonserade den 28 november att dom formellt avslutar reparationsuppdraget på den Internationella Rymdstationen IIS på instrumentet som började fel indikera tidigare. Detta innebär att bakslag för IIS som används för vetenskapliga experiment.

NASA sa att avslutar användandet av IIS Rapid Scatterometer eller RapidScat som det även kallas. RapidScat har varit i burk sen oktober 2014 och instrumentet används för att mäta och samla in data om vind hastigheter och om hur vinden färdas genom att mäta sönderfallet av radiovågor som sänds från IIS och som reflekteras tillbaka.

RapidScat förlorade strömmen 19 aug i år när en eldistributions central i stationens Columbus modul slutade fungera. Astronauterna på IIS arbetade med att reparera och återställa strömmen till RapidScat och flera andra system samma dag som felet inträffade. Astronauterna lyckades återställa strömmen till dom övriga påverkade systemen men lyckades inte att återställa strömmen till RapidScat och det sista försöket gjorde 17 october.

Även före strömbortfallet har RapidScat haft olika problem som i augusti 2015 när problem med retursignalen av radiovågorna sjönk markant. Vid flertal tillfällen efter detta har signalen återställt för kortade stunder för sedan sjunka återigen. När felet inträffar kan inte forskarna använda det data som samlas in då detta inte är pålitligt data.

NASA såg inte RapidScart bara som ett instrument för att samla in vinddata utan även i användningen av IIS som en plattform för observation av Jorden. Eftersom IIS omloppsbana inte anses optimal av många forskare som förespråkar instrument som synkroniserade med solens omloppsbana men med IIS infrastruktur för forskningsinstrument med kraftförsörjning och data har gjort IIS ett attraktivt och billigare alternativ gentemot en dedikerad rymdfärja.

”Som det första experimentet i sitt slag började IIS-RapidScat förse forskare med viktig data till en bråkdel av kostnaden mot vad väderspårning normalt kostar även på platser lång ut i världshaven” sa Michael Feilich chef för NASAs forskningsdivision när han deklarerade slutet för uppdraget.

RapidScat utvecklades som ersättare till QuikScat Skeppet när detta stötte på stora problem som avslutade projektet 2009. RapidScat använde kvarvarande reservdelar från QuikScat som snabbade på byggnadstiden till runt två år. RapidScat flögs till IIS med ett SpaceX Dragon i september 2014 och planerades att bli ett två år uppdrag.

NASA har inga planer på att ersätta RapidScat med ett annat instrument på IIS eller att skjuta upp något dedikerat projekt som ersättning. NASA säger att dom skall använda data från ScatSat-1 ett indiskt experiment som sköts upp i September 2016 med liknande instrument ombord.

Efter att RapidScat avslutades har NASA installerat ett annat projekt för forskning kring Jorden, Cloud-Aerosol Transport System sensor. Projektet Stratospheric Aerosol Gas Experiment 3 (SAGE-3) som är designat för att mäta ozon nivåer i atmosfären är beräknat att installeras tidigt 2017 och kommer skickas till IIS med en SpaceX-Dragon raket. Även en blixtkamera är planerad att installeras samtidigt.